Uczymy, pokazujemy jak szanować i kochać zwierzaki.

To co w pierwszej kolejności powinniśmy robić w celu zmiany świadomości i stosunku do zwierząt to edukować, edukować, edukować. Najłatwiej nauczyć dzieci i młodzież czyli tych, którzy nie mają jeszcze tak bardzo utrwalonych złych wzorców. Od wielu lat Schronisko w Gaju prowadzi zajęcia o tematyce prozwierzęcej głównie w ramach akcji "Przyjdź się Przytul" oraz "Tacy Sami". Do obecnej chwili w takich zajęciach wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Pokazujemy i tłumaczymy uczestnikom zajęć co opiekun powinien rozbić , czego nie robić by zwierzak będący pod jego opieką był szczęśliwy. Ma przecież do tego prawo i my jako ludzie nie mamy prawa mu tego odbierać. W zajęciach uczestniczą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych , gimnazjów oraz liceów. Także zorganizowane grupy dorosłych są uczestnikami zajęć o tematyce prozwierzęcej. Zajęcia są przeprowadzenie w formie wykładu z częścią demonstracyjną. Najczęściej także w drugiej części spotkania edukacyjnego uczestnicy wychodzą na spacery z psami lub przebywają i pracują w kociarni. Dla celów edukacyjnych w czerwcu 2016 roku oddany do użytkowania został nowy budynek, gdzie znalazło miejsce "Centrum edukacji na 4 łapy".

Dla zwierzaka jest obojętne czy jesteśmy bogaci czy biedni, w jakim mówimy języku i jakie mamy wykształcenie. Ważne byśmy dawali podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.

Bardzo ważną częścią funkcji edukacyjnych Schroniska w Gaju są warsztaty terapii zajęciowych z osobami niepełnosprawnymi umysłowo oraz ruchowo. Te spotkania mają bardzo indywidualny charakter i dostosowane są zawsze do wymagań i możliwości uczestników. Dają one nam wielka satysfakcję a niektórzy uczestnicy stali się wolontariuszami. Osiągnęliśmy w ten sposób fantastyczne efekty ponieważ dotychczasowi beneficjenci pomocy stali się samoistnie jej emitentami.

Jesteśmy otwarci na współpracę i zapraszany grupy zorganizowane do udziału w zajęciach, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownictwem Schroniska w Gaju.