SZKOLENIE DLA GMIN


W dniu 5 kwietnia br. w Centrum Edukacji na 4 łapy w naszym Schronisku odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, będących sygnatariuszami Porozumienia Międzygminnego. Dla tych gmin z porozumienia, Schronisko w Gaju świadczy usługi w zakresie między innymi opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Szkolenie miało pomóc uczestnikom w późniejszej pracy na ich terenie, głównie  poznać uprawnienia wynikające z Ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu Karnego i wybrać właściwy sposób załatwiania spraw.. Mieliśmy okazję zapoznać naszych gości  z infrastrukturą Schroniska. Biorąc pod wagę fakt, że zajęcia prowadzili praktycy tj. mec. Marta Potocka, Anna Cierniak – inspektor z Fundacji Mondo Cane oraz Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji ze Śremu, należy ubolewać, że zaproszeni przedstawiciele  miasta, gminy Kościan, Książa oraz Krobi nie dotarli na spotkanie. Zapewne zatrzymały ich obowiązki służbowe.

Chcesz pomóc?

Nasi podopieczni docenią każdą pomoc!

Dowiedz się jak pomóc